Témakiírások

csökkenő sorrend Oktató neve és tanszéke Típus
A félcsoportok algebrai vizsgálata Nagy Attila (Algebra Tanszék) PhD téma
Additív reprezentációfüggvények Kiss Sándor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Algebrai módszerek a számítástudományban Rónyai Lajos ( Algebra Tanszék) PhD téma
Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása Rónyai Lajos (Algebra Tanszék) PhD téma
Csoportelméleti és reprezentációelméleti kutatások. Horváth Erzsébet (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Félcsoportelméleti kutatások Nagy Attila (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Gráfalgorimusok általánosításai mátrixokra Ivanyos Gábor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Homogén struktúrák automorfizmuscsoportjai Sági Gábor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Végtelen tartójú eloszlások entrópiájának karakterizációja Borbély Gábor, Algebra Szakdolgozat téma