Új munkatársunk Milkovszki Tamás

Milkovszki Tamás 2017-09-01-től az Algebra Tanszék tanársegédje. Kutatási területe a projektív Finsler-metrizálhatóság. Témavezetője Muzsnay Zoltán.