Véges és affin Weyl csoportok tükrözésrészcsoportjai

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Hegedüs Pál, Algebra Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
hegpal@math.bme.hu
Típus: 
TDK téma
PhD téma

A valós $n$-dimenziós térben tükrözések által generált véges csoportok elmélete 150 éves gazdag világ. Ezek között építőelemek a Weyl csoportok. Ezek tükrözésrészcsoportjait nemrég írták le teljes részletességgel. Minket e részcsoportok mellékosztályain való (végtelen) permutáció-hatás jellegzetességei érdekelnek.

 

TDK téma esetén néhány konkrét eset megoldását várjuk el.

PhD téma esetén az összes eset áttekintését és megoldását várjuk el.