Algebrai deriválások konstansai

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Hegedüs Pál, Algebra Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
hegpal@math.bme.hu
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma
PhD téma

Egy $R$ gyűrű deriválásai az olyan additív $f:R\rightarrow R$ függvények, amelyekre $f(rs)=rf(s)+f(r)s$. Egy $r\in R$ elem konstansa $f$-nek, ha $f(r)=0$. Világos, hogy ezek részgyűrűt alkotnak. Mi test feletti $n$-változós polinomalgebrák deriválásait vizsgáljuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a deriválás milyen tulajdonságait tükrözik a konstansalgebra tulajdonságai.

 

Szakdolgozati téma esetén áttekintést várunk el a fontosabb eredményekről a téma egy egyszerű aspektusában.

Diplomamunka esetén ennél bővebb áttekintést és elsősorban az összefüggések alapos tárgyalását várjuk el.

TDK téma esetén egy speciális eset leírása várható el.

PhD téma esetén több speciális eset megoldását, illetve a témakör nagyobb lélegzetvételű átértelmezését várjuk el.