Csoportreprezentációk és csoportstruktúra kapcsolata

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Hegedüs Pál, Algebra Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
hegpal@math.bme.hu
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma
PhD téma

Mi a kapcsolat egy véges csoport reprezentációinak tulajdonságai, illetve a csoport struktúrája között? A legegyszerűbb kapcsolat: Egy csoport pontosan akkor kommutatív, ha minden irreducibilis karaktere elsőfokú. Ennek általánosításait és elágazásait keressük.

Szakdolgozati téma esetén áttekintést várunk el a fontosabb eredményekről a téma egy egyszerű aspektusában.

Diplomamunka esetén ennél bővebb áttekintést és elsősorban az összefüggések alapos tárgyalását várjuk el.

TDK téma esetén egy konkrét aspektus mély/újraértelmező megértését, illetve alkalmazását várjuk el.

PhD téma esetén egy irány aktív mélyítését vagy radikálisan újító átértelmezését várjuk el.