Algebrai módszerek a számítástudományban

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Rónyai Lajos ( Algebra Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
lajos@info.ilab.sztaki.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
06 1 463 2094
Típus: 
PhD téma

A kidolgozandó feladat tömör leírása:

Az algebrai eszközök sok esetben igen hatékonynak bizonyultak a számítástudomány és a diszkrét matematika problémáinak a vizsgálatában. Különösen érdekesek az algebrai hátterű explicit konstrukciók. Példaként említhetünk nevezetes hibajavító kódokat, mint pl. a ciklikus kódok, vagy a Goppa-kódok. Ugyancsak algebrai alapokon nyugszik néhány kriptográfiai eljárás is (ElGamal-rejtjelezés, Diffie–Helmann-kulcskiosztás, ECC). Algebrai módszerek vezettek több kombinatorikai extremális struktúra konstrukciójához is. A kiírás fő célkitűzése az ilyen értelemben konstruktív alkalmazások vizsgálata, kidolgozása. A meglehetősen tág témakörből a hallgató érdeklődésének megfelelően választhatunk inkább elméleti, vagy éppen a számítógépes alkalmazásokhoz közelebb álló vizsgálati irányt.

A jelentkezővel szemben támasztott elvárások (pl. idegen nyelv ismeret, matematika bizonyos irányainak alaposabb ismerete, stb.):

Mérnöki vagy TTK-s, jó vagy kiváló minősítésű diploma. Angol nyelvismeret.