Félcsoportelméleti kutatások

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Nagy Attila (Algebra Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
nagyat@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
1- 463-5678
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

A téma iránt érdeklődő hallgatók az alábbi résztémák valamelyikét választhatják szakdolgozatuk témájaként, illetve ezen résztémákban végezhetnek kutatásokat TDK dolgozatuk elkészítéséhez: Bal egyszerű félcsoportok, Szubdirekt irreducibilis félcsoportok, Kongruencia-felcserélhető félcsoportok, Félcsoportalgebrák, Félcsoportok félháló-felbontása, Reguláris félcsoportok, Inverz félcsoportok. Félcsoportok jobb reguláris reprezentációja, Automataelméleti alkalmazások.