Additív reprezentációfüggvények

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kiss Sándor (Algebra Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
ksandor@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-1785
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Sándor Csabával (Sztochasztika Tanszék) közösen kiírt téma.

Az additív reprezentaciófüggvény egy adott természetes szám kéttagú összegként való előállításainak a száma, ahol az összeg tagjai egy természetes számokból álló halmazból valók. Az additív reprezentációfüggvények elmélete napjainkban a Számelmélet egyik intenzíven kutatott területe. Ennek megfelelően a témában sok megoldatlan probléma van. A vizsgálatukhoz analitikus, vagy kombinatorikus, vagy valószínűségi módszerek szükségesek.