Homogén struktúrák automorfizmuscsoportjai

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Sági Gábor (Algebra Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
sagi@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-1111/5675
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Egy reláció-struktúrát homogénnek nevezünk, ha véges parciális izomorfizmusai kiterjeszthetők automorfizmusokká. Az automorfizmuscsoportok természetes módon topologikus csoportokká tehetők, és bizonyos topologikus tulajdonságaik kapcsolatba hozhatók véges kombinatorikai állitásokkal. E kérdéskör vizsgálata jelenleg is igen aktív, sok - a hallgató ízléséhez igazítható - konkrét kérdés tanulmányozható. E kérdések általában logikai indíttatásúak; tisztázásukhoz algebrai, topológiai, kombinatorikai, sőt sztochasztikus módszerek használhatók - e területek közt a hangsúly a hallgató érdeklődésének megfelelően változtatható.