Kutatási területek

Kutatási téma Kutatók
Algebrai geometria Küronya Alex
Algebrai logika, matematikai logika Ferenczi Miklós, Sági Gábor, Serény György, Simon András
Automataelmélet Babcsányi István, Nagy Attila
Algebrai és aritmetikai algoritmusok Rónyai Lajos
Csoportelmélet Héthelyi László, Horváth Erzsébet, Lukács Erzsébet
Computeralgebra Nagy Gábor Péter, Pröhle Péter, Simon András, Wettl Ferenc
Félcsoportelmélet Nagy Attila, Babcsányi István
Matematikai nyelvészet Kornai András
Nem-asszociatív struktúrák Nagy Gábor Péter
Számítástudomány Rónyai Lajos
Számelmélet Kiss Sándor
Véges geometriák és kriptográfiai alkalmazásaik Nagy Gábor Péter, Wettl Ferenc