Kurzusok

Tantárgy nevenövekvő sorrend Kurzus kód Típus Oktató Órarendi információ
Bevezetés az algebrába 2 BMETE91AM37/EN1 Gyakorlat
Cs 15:15-16:00 (H607)
Cs 14:15-15:00 (H607)
Algoritmuselmélet programozási feladatok BMETE91AM57/T0 Labor

Cs 09:15-10:00

Algoritmuselmélet programozási feladatok BMETE91AM47/T0 Elmélet
Cs 09:15-10:00
Algoritmuselmélet programozási feladatok BMETE91AM47/TA Elmélet
Cs 10:15-11:00
Algebrai számelmélet BMETE91MM07/T0 Elmélet
Sz 12:15-14:00 páros heteken
Additív és kombinatorikus számelmélet BMETE91AM29/T0 Elmélet
H 16:15-18:00
A web matematikája BMETE91AM49/T0 Elmélet
Benczúr András ifj.
K 10:15-12:00 (H406)
A számítástudomány alapjai MC BMETE92MC22/T01 Elmélet
A matematika alapjai BMETE91AM35/AV Vizsgakurzus

Oldalak